ایران، خبر، دانلود، فال، عکس، روزنامه

مطالب بروز شامل اخبار دانلود کتاب فال و ...

مشمولان طرح

مشمولان طرح توزیع سهام عدالت عبارتند از دو دهک جمعیتی کشور که واجد افراد یا خانوارهایی با پائین ترین میزان درآمد هستند و مرحله به مرحله شناسائی می گردند. مشمولان مرحله اول عبارتند از :


  • کلیه افراد نیازمند مشمول طرح شهید رجایی و عائله تحت تکفل آنها
  • کلیه افراد خانواده های مشمول طرح مددجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) و تحت حمایت معیشتی این نهاد
  • کلیه کودکان و زنان بی سرپرست  تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور
  • کودکان بدسرپرست تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور
  • معلولان نیازمند تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور
  • کلیه اعضای خانواده های دارای معلول تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور
  • کلیه آسیب دیدگان اجتماعی تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور
  • رزمندگان فاقد شغل و درآمد و خانواده های تحت تکفل آنها،این مشمولان می بایستی تا مورخ 9/11/84 تحت پوشش نهاد حمایتی ذیربط قرار می داشتند.


 مشمولان مرحله دوم طرح، روستائیان و عشایر فاقد شغل و درآمد ثابت هستند که تا تاریخ 31/6/1385 ساکن روستا بوده و یا جزء عشایر محسوب می شوند و این گروه از مشمولان نیز به طور تفصیلی عبارتند از :
  • کلیه افراد سرپرست خانوار فاقد شغل و بیکار، کارگر ساده و فصلی (مانند میوه چین،دروگر غلات، وجین کار، تنک کار، نهرکش، مرزبند، بیل زن، نشا کار، حرس کن و امثال آنان)، چوپان، کشاورز خوش نشین و امثال آنها و عائله تحت تکفل ایشان به شرط آنکه سرپرست و افراد خانوار ساکن در روستا یا جزء عشایر بوده، فاقد هرگونه دارایی یا منابع درآمد مانند زمین، باغ، دام، ماشین آلات کشاورزی (تراکتور، کمباین، و امثال آن) وسایل حمل و نقل درآمدزا (مانند وانت، کامیون، مینی بوس، و امثال آن) سرمایه گذاری، اجاره اموال منقول و غیرمنقول و منابع درآمد مشابه بوده، حقوق بگیر یا مستمری بگیر ثابت بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی، بخش تعاون و بخش خصوصی نبوده و جزء مشمولان مرحله اول واگذاری سهام عدالت نباشند

 

  • کلیه از کار افتادگان و افراد خانواده های فاقد سرپرست یا دارای سرپرست زن خانه دار ساکن در روستا یا جزء عشایر به شرط آنکه از نظر دارایی ها و درآمدها دارای شرایط مشابه خانواده های مذکور در بند بالا  بوده و به دلایل مختلف از حمایت معیشتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور محروم مانده و جزء مشمولان مرحله اول واگذاری سهام عدالت نباشند

تبصره-  دارایی های بسیار اندک از قبیل زمین، باغ، دام و موارد مشابه که فقط برای مصرف خانوار استفاده می شود و درآمدزایی ندارد مشمول حکم دارایی های بند های فوق الذکر قرار نمی گیرند. در هر صورت درآمد ماهانه خانوار از مجموع منابع درآمدی نباید بیش از دو میلیون ریال (200 هزار تومان) باشد.

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
+ ; ٧:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/٢٧
    پيام هاي ديگران ()