عادل فردوسی پور دردام اعراب افتاد

شامگاه دوشنبه مورخ 28/10/88 همچون روال هرهفته، پای گیرنده های تلویزیونی میلیونها ایرانی چشم به برنامه نود دوخته بودند، تا شاهد تحلیل و بررسی لیگ برتر و حوادث و اتفاقات ریز و درشت فوتبال کشور باشیم. اما در حین اجرای برنامه نود، شاهد بودیم که عادل فردوسی پور در دام اعراب افتاد و ناخواسته دست به تبلیغ برج خلیفه در دبی نمود.به گزارش الف، ماجرا از این قرار بود که عادل فردوسی پور بارها در برنامه نود این هفته دست به معرفی و تبلیغ جوان موفق ایرانی (مهدی حب درویش) که موفق به ثبت رکورد روپایی با توپ تنیس در کتاب رکوردهای گینس شده بود، زد درحالیکه خود نمی دانست در چه دامی گیرافتاده است.

شکی نیست که توفیق مهدی حب درویش در ثبت رکورد جهانی روپایی، متعلق به همه ایرانیان است که می بایست به نحو شایسته ای مورد توجه و تقدیر قرار گیرد. اما متاسفانه عادل فردوسی پور متوجه 2 اتفاق پشت پرده این ماجرا نبود. ماجرای اول اینکه مهدی حب درویش قراردادی به مبلغ 4 میلیارد تومان با چند سرمایه گذار عرب (امارات) جهت تبلیغ 10 ساله داشت به همین دلیل این سرمایه گذاران، زمینه حضور نماینده رکوردهای گینس را در دبی فراهم نمودند که همگان می دانند چه هزینه هایی در این راستا صرف می شود.ماجرای دوم و مهم تر این است که تلویزیون ایران و برنامه نود اقدام به پخش روپایی زدن مهدی حب درویش نمود اما در زمان پخش روپایی، چشمان همگان خیره به برج خلیفه دبی بود نه روپایی زدن مهدی حب درویش – و اینجاست که متاسفانه عادل فردوسی پور در دام اعراب افتاد و در مقابل چشمان میلیونها ایرانی دست به تبلیغ رایگان برج خلیفه زد درصورتی که پخش تبلیغات داخلی، ثانیه ای میلیونها تومان هزینه دارد.سوال اساسی این است که در زمان ثبت رکوردهای ورزشی، معمولاً اماکن خاص ورزشی در نظر گرفته می شود اما پخش روپایی زدن در کنار برج خلیفه هیچ هدف ورزشی نداشته و صرفاً ابزاری تبلیغاتی برای معرفی اقدامات اعراب دولت امارات بوده است.شایسته است عادل فردوسی پور عزیز کنترل و نظارت بیشتری به برنامه ها داشته و در دام عناصر تبلیغاتی و زیرک نیافتد.آنچه بیان گردید نه در راستای کوچک شمردن اقدام حب درویش است بلکه معتقدیم موفقیت حب درویش، افتخار همه ایرانیان است لیکن موضوع اصلی سوء استفاده اعراب از برنامه نود و تبلیغ رایگان و بدون هزینه برج خلیفه در تلویزیون ایران است.
/ 0 نظر / 9 بازدید