بازدید روزانه 500 هزار نفر از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

حمید قبادی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر با اشاره به اینکه تاریخ برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در تقویم جهانی نمایشگاههای بین المللی ثبت شده است، افزود: امکان تغییر زمان نمایشگاه کتاب تهران وجود ندارد و در صورت تغییر، نمایشگاه افت پیدا می کند.

قبادی گفت: همزمانی برگزاری نمایشگاه کتاب تهران با فعالیت مدارس باعث شده است تا دانش آموزان از این نمایشگاه استقبال کنند و در صورتی که نمایشگاه کتاب تهران تابستان برگزار شود، تعداد بازدیدکنندگان کاهش می یابد.

معاون اجرایی نمایشگاه کتاب با تاکید بر اینکه ناشران داخلی موظفند تا به خریداران کتاب، ده درصد تخفیف دهند، گفت: بازدیدکنندگان در صورت مشاهده تخلف می توانند مراتب را به واحد شکایات و ستاد ناشران داخلی اطلاع دهند .

قبادی بار دیگر از دوستداران کتاب خواست تا برای بازدید از نمایشگاه کتاب تهران، از وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه مترو و اتوبوس های شرکت واحد استفاده کنند

/ 0 نظر / 19 بازدید